MENU
Головна » Статті » Новинки фонду

Нові надходження

До нашої бібліотеки надійшла нова література. Пропонуємо переглянути віртуальну виставку і завітати до нас, якщо ці книги Вас зацікавлять.

     Андієвська, Емма. Міражі : сонети / Е. Андієвська.— К.: Вид. дім «Всесвіт», 2009.— 248 с.

Від 1951 до 2009 р. Е. Андієвська, відома українська письменниця і малярка, що живе й працює в Німеччині, видала 24 поетичні збірки. Нова її книжка «Міражі» продовжує розвиток експериментально-інте­лектуального напряму, властивого попереднім збіркам її віршів та прозовим творам.


     Богдан Ступка: митець і людина / авт.-упоряд. М. Лабінський . – К.: Книга, 2008. – 240 с.: іл.

Це книга про актора Богдана Ступку – корифея української національної сцени, творчість якого знає весь світ.


   Керам К.В.  Боги, гробниці та вчені / К.В. Керам; переклад Р. Михайлюка. - Львів: ПП ВД «Артклас», 2008. - 584 с.: іл.

Керам Курт Вільгельм (С.Ш. Сегат), справжнє ім'я Курт Марек (1915-1972) –німецький письменник-популяризатор археології.

Народився в родині столяра. Працював у відділі збуту видавничої фірми. У вісімнадцять років заснував власне «видавництво», що видало лише один том лірики. Журналіст, критик, став у 1947 році головним лектором видавництва Ровольта.

У 1945 році, отримавши доступ до археологічної бібліотеки в Ольденбурзі, почав писати свою знамениту книжку «Боги, гробниці та вчені». Праця «Боги, гробниці та вчені» - це історія археологічних відкриттів. З багатющого матеріалу автор вибирає найбільш цікаве та захоплююче. Читач, затамувавши подих, знайомиться зі змістом книги, ніби з інтригуючим детективним романом.

Цей твір став світовим бестселером. Перекладений двадцятьма трьома мовами світу, вперше пропонується читачеві українською мовою.


   Нефёдов Е. Вечный круг : [стихи] / Е. Нефёдов. — Донецк: ЧП «ЦСО», 2008. — 280 с.  

Поэтический сборник Евгения Нефёдова — первый из серии изданий известных русских писателей и поэтов, которые родились и выросли на Донетчине.

В нее вошли стихи, пронизанные лиризмом, мастерски исполненные переводы знаменитых поэтов и великих вождей, а также искрящиеся юмором пародии.

Евгений Андреевич НЕФЁДОВ родился в 1946 году в Донбассе, в городе Красный Лиман. После школы был рабочим, служил в армии, окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в ра­йонной газете в родном городе, был редакто­ром областной газеты «Комсомолец Донбасса» в Донецке, в течение пятнадцати лет являлся журналистом «Комсомольской правды» в Дон­бассе, Москве, Праге. В 1990 году перешел в «День», впоследствии — «Завтра», где и работает по настоящее время. Член Союза писателей СССР с 1978 года, автор двадцати книг поэзии, публицистики, переводов, сати­ры, лауреат ряда российских и украинских литературных премий, секретарь Правления Союза писателей России.


   Етика в редакційному повсякденні. — К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2010. - 232 с.

Пресовий кодекс Німецької пресової ради є обов'язковим етичним зобов'язанням щодо якості для цілої галузі. Видавці газет і журналів, а також обидві великі профспілки журналістів в Німеччині розробили ці стандарти якості та стали ними керуватися. Інститут сприяння публіцистичній молоді належить до тих журналістських шкіл, які разом з Пресовою радою поділяють думку, що практичне втілення етичних норм значною мірою залежить від їхнього закріп­лення в професійній підготовці журналістів. Тому вони тісно співпрацюють на цій ниві.

Наведені та ретельно розібрані приклади трапляються і в українському, і в німецькому редакційному житті. На думку авторів, ця книга має підштовхнути до впровадження описаних норм етики в редакційне повсякдення. Вона сприятиме подоланню розриву між щоденними вимогами та ідеалами, прагне змістити акцент з розгляду етики з відповідного індивідуального переконання в обов'язковий колегіальний дискурс.


  Українці: Свята. Традиції. Звичаї / уклад. І. Коверець. - 2-е видання, стереотипне. — Донецьк: Альфа-Прес, 2008 р. - 304 с.

У книзі висвітлено національні особливості українських свят, традицій, звичаїв і пов'язаних з ними атрибутики, символіки — з давніх часів до наших днів, розкрито багатство, образність, співучість української мови.

Особливий інтерес ця книга становить для бібліотек як загально­доступних для всіх верств населення установ, завданням яких є збирання, накопичення матеріалів та інформації з краєзнавства, популяризація української мови — одного з головних чинників неза­лежності нашої держави, самобутніх традицій, звичаїв та обрядів, що сприяє відродженню національної самосвідомості українського на­роду.

Книга розрахована на всіх, кого цікавлять духовне надбання та традиційно-побутова культура українського народу.

   Калинець І. Поезії / І. Калинець. - Львів: ЛА  «Піраміда», 2008. - 608 с. - (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

Поезія Калинця в її визивному модерновому «єретизмі»,.в її впертому, тривалому і цілеспрямованому культивуванні духовних заповідей «шістдесятників» являє собою насамперед потужний синтез попере­дньої поетичної традиції, - але осмисленої підкреслено нетрадиційно і до того ж без евфемізмі в, без «фігур замовчування», без внутрішньої самоцензури та звичної протягом тривалого часу неповноти.

Нинішня часова дистанція погребує для нинішнього читача якогось особливого окреслення контекс­ту поезії лауреата Шевченківської премії 1991 року Ігоря Калинця, і здасться, що воно може бути таким.


   Платон Майборода. «Я прийду до тебе з піснею…» [Текст і ноти] : вибрані вокальні твори / П. Майборода; упоряд. В. Кузик. – К.: Музична Україна, 2008. – 320 с.


   Максим'юк Т. І. З Україніки Причорномор'я / Т.І. Максим'юк. — Одеса: Маяк, 2008. — 240 с.: іл.

Відомий в Україні дослідник і колекціонер у книзі нарисів та есе розповідає про утвердження українського друкованого слова на Пів­дні: творчу діяльність графіка А. Ждахи, засновників «Братерства Тарасівців» Є. Боровника та І. Липи, художника і літератора М. Жу­ка, низки інших видатних діячів національної культури і літератури. Видання щедро ілюстроване матеріалами з багатої колекції автора.
  Мовчан, Павло.  Вибрані твори: поезія / П.М. Мовчан; післямова О. Хоменка. — К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. — 536 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).

Ім'я Павла Мовчана добре відоме українцям, адже він народний депутат п'яти скликань Верховної Ради України, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка, завжди серед тих, кому не байдужі доля української мови, культури, духовності. Дивно, але саме оця популярність політика і громад­ського діяча притлумила ім'я поета Павла Мовчана — одного з найяскравіших майстрів філософської лірики XX сторіччя, того Павла Мовчана, чия творчість вплинула на світогляд поетичних поколінь 70-х і 80-х років, хто ніколи не вхо­див до літературних списків, сформованих партійними та соціально-політичними потоками. Його поетичне письмо — густометафоричне, унікальної образності і світовідчуття, неповторної стилістичної пластики й сьогодні вражає до глибини серця. Так сьогодні не пишуть, — в українській поезії не з'явилося імен, які мог­ли б стати врівень з цим поетом, працюючи в освоєних Павлом Мовчаном огромах тем, де особистісне поєднується з макрокосмічним, де українське поле поєднується із світовим поетичним материком. На жаль, сьогодні часто так і не читають, бо засвоєння поезії Павла Мовчана потребує найблагороднішої праці — праці душі.

І перед Вами, шановний читачу, вибрані поетичні твори Павла Мовчана, які вперше датуються за часом написання, а не друку — з 1959 по 1989 роки. Лауреат Шевченківської премії включив до свого «Вибраного» той доробок, який засвідчує найяскравіші сторінки його творчості, сповненої любові, світла, драм і трагедій життя Поета, який продовжує жити й працювати серед нас.
  Блез Сандрар. Негритянські казки для білих дітей / Блез Сандрар; переклад Лариси Гелетій. - Львів: ППВД «Артклас»; 2008. - 64 с.: іл.

САНДРАР Блез  - видатний французький письменник, публіцист та поет. «Негритянські казки для білих дітей» - діалоги розмаїття культур і цивілізацій, розмежованих кордонами часу і простору, мов та ідеологій, діалоги людини з природою, тваринами і речами... Ні, мабуть, Блез Сандрар не писав цих казок. Він, що стільки часу провів у подорожах (побував у Бразилії, Монголії, Китаї, Африці, Росії, США) і мав змогу настільки наблизитись і торкнутися культур народів, які зберегли архаїчний спосіб мислення, коли захотів донести білим дітям їх таємничі та незрозумілі розповіді, напевно, вже не наважився придумати щось своє... Письменник переповів те, що підслухав біля вогнища... І дав не тільки білим дітям, а й усьому цивілізованому світу можливість почути голос африканського народу, голос народу, неспотвореного цивілізацією та ідеологіями, дав можливість зрозуміти чужій білій людині світ і вступити з ним у діалог. «Маленькі негритянські казки для білих дітей» видані в Парижі у 1926 році. А сьогодні, через 82 роки, ця книга приходить і в Україну. Українські діти почують голоси маленьких негренят і пригадають, що десь колись вони все це чули і давно вже знають цей дивний і сумний світ птахів. звірів, сиріт, світ річок та озер, лісу, що долітає до нічного вогнища, і вітру, що деколи дарує людям дощ...

Діалог триває...
  Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря: словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна.  — К.:  "Дирекція ФВД", 2008. – 211 с.

У словнику зафіксовано слова, які вказують на оз­наки, властивості, якості предметів та явищ, які по­значають ці предмети та явища. Таким чином, зібра­но компоненти атрибутивних конструкцій, безпосе­редньо і опосередковано використаних в поезіях Т.Г.Шевченка.

Видання може зацікавити науковців-філологів, ви­кладачів української мови та літератури, усіх при­хильників Шевченкового слова.


   Українське телебачення: роки, події, звершення /  М.М. Карабанов, І.Ф. Курус, В.М. Петренко. - К.: ДП "Дирекція ФВД", 2008,- 400 с.

У науково-популярному виданні висвітлюються основні етапи трансформації та роз­витку телебачення в незалежній Україні. Цей складний і багатогранний процес по­дається в контексті суспільно-політичних змін, які відбувалися в країні в 90-х роках ми­нулого століття та на початку нового тисячоліття. Автори вперше у вітчизняній практиці здійснили спробу системного аналізу законотворчого процесу, діяльності в сфері телерадіомовлення владних структур та додержання законодавства в галузі телебачення і радіомовлення.


   Сидор-Гібелінда, Олег. Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності / Олег Сидор-Гібелінда. — К.: Наш час, 2008. — 303 с. — (Серія «Невідома Україна»).

Автор висвітлює історію найвідомішого у світі фестивалю мистецтв — Венеційської бієнале, у дзеркалі якої, у свою чергу, відбилася складна та супе­речлива історія образотворчого мистецтва XX століття. З самого початку існу­вання фестивалю українські митці були його найактивнішими учасниками — як на рівні приватної участі (Рєпін, Мурашко, Архипенко), так і у складі окремих угруповань (бойчукісти), і лише останні кілька років — у контексті національно­го представництва, часто викликаючи суперечки та захоплення. Історія власно­го мистецтва Бієнале відбувалася у діалектичному протистоянні-притягуванні з мистецтвом модернізму.

Книга - про взаємодію України й Заходу, про місце її талантів у світі та сприй­няття їх світом, про парадокси визнання та прекрасну марнотність актуального. А також - про феномен виставки сучасного мистецтва як своєрідного свята, карнавалу геніїв і «голих королів».


Категорія: Новинки фонду | Додав: lala (04.11.2010)
Переглядів: 1864 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]